Forskargrupp och Team ledare vid MedS

Forskargrupp och Teamledare vid MedS

Kardiologi

Avdelningen för kardiologi

Forskargrupp Francesco Cosentino: Molekylär kardiologi.

Forskargrupp Lars Lund: Hjärtsvikt med sänkt och bevarad ejektionsfraktion: kliniska och translationella aspekter.

Forskargrupp John Pernow: Endotelfunktion och ateroskleros.

- PI Lars Rydén: Diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

- PI Cecilia Linde: Hjärtsvikt: deviceforskning.

- PI Mai-Lis Hellénius: Kardiovaskulär prevention (med fokus på livsstil).

Lungmedicin

Avdelningen för lungmedicin

Idiopatisk lungfibros - Magnus Sköld

Forskargrupp – Åsa Wheelock

VE
Innehållsgranskare:
2024-04-09