Medarbetare vid KIND

Ledning

Föreståndare

Sven Bölte

Professor/psykolog
08-514 527 01
Neuropsykiatri
K6 Department of Women's and Children's Health

Forskargruppledare

Tatja Hirvikoski

Anknuten till Forskning
Hirvikoski
K6 Department of Women's and Children's Health
Falck-Ytter
K6 Department of Women's and Children's Health

Kristiina Tammimies

Forskarassistent
Tammimies
K6 Department of Women's and Children's Health

Sven Bölte

Professor/psykolog
08-514 527 01
Neuropsykiatri
K6 Department of Women's and Children's Health

Medarbetare A-C

Linn Andersson Konke

Anna Backman

Doktorand
Hirvikoski
K6 Department of Women's and Children's Health

Steve Berggren

Avdelningschef, bitr
Bölte
K6 Department of Women's and Children's Health

Anna Borg

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Department of Women's and Children's Health

Jacqueline Borg

Projektledare
Farde/Halldin
K8 Department of Clinical Neuroscience

Sven Bölte

Professor/psykolog
08-514 527 01
Neuropsykiatri
K6 Department of Women's and Children's Health

Torkel Carlsson

Doktorand
Bölte
K6 Department of Women's and Children's Health

Elodie Cauvet

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Department of Women's and Children's Health

Christer Classon

Christina Coco

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Department of Women's and Children's Health

Medarbetare D-H

Eva Eklöf

Doktorand
Ådén
K6 Department of Women's and Children's Health

Ann-Charlotte Engström

Leg psykolog
Falck-Ytter
K6 Department of Women's and Children's Health

Anna Fridell

Leg. psykolog

Linnea Hamrefors

Anknuten till Forskning
Falck-Ytter
K6 Department of Women's and Children's Health

John Hasslinger

Doktorand
Bölte
K6 Department of Women's and Children's Health

Martina Hedenius

Logoped

Martinas sida vid Uppsala Universitet

Tatja Hirvikoski

Anknuten till Forskning
Hirvikoski
K6 Department of Women's and Children's Health

Medarbetare I-L

Johan Isaksson

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Department of Women's and Children's Health

Ulf Jonsson

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Department of Women's and Children's Health

Angelinn Liljebäck

Anknuten till Forskning
Falck-Ytter
K6 Department of Women's and Children's Health

Therese Lindström

Doktorand
Hirvikoski
K6 Department of Women's and Children's Health

Johan Lundin Kleberg

Anknuten till Forskning
Serlachius
K8 Department of Clinical Neuroscience

Medarbetare M-Q

Peter B Marschik

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Department of Women's and Children's Health

Micaela Meregalli

Forskningsassistent

Lynnea Heather Myers

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Department of Women's and Children's Health

Janina Neufeld

Forskarassistent
Bölte
K6 Department of Women's and Children's Health
Bölte
K6 Department of Women's and Children's Health

Medarbetare R-Ö

Rouslan Sitnikov

Anknuten till Forskning
Ingvar
K8 Department of Clinical Neuroscience

Monica Siqueiros

Postdoktor
Lajic
K6 Department of Women's and Children's Health
Falck-Ytter
K6 Department of Women's and Children's Health

Andrietta Stadin

Kristiina Tammimies

Forskarassistent
Tammimies
K6 Department of Women's and Children's Health

Lisa Wilsson

Utbildningssamordnare
Bölte
K6 Department of Women's and Children's Health

Eric Zander

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Department of Women's and Children's Health