Skip to main content

Medarbetare vid KIND

Ledning

Föreståndare

Sven Bölte

Professor/psykolog
K6.Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Forskargruppledare

Tatja Hirvikoski

Anknuten till Forskning
K6.Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa
+46-(0)704581475
K6.Neuropsykiatri.Falck-Ytter
K6 Kvinnors och barns hälsa

Kristiina Tammimies

Forskarassistent
K6.Neuropsykiatri.Tammimies
K6 Kvinnors och barns hälsa

Sven Bölte

Professor/psykolog
K6.Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Medarbetare A-C

Linn Andersson Konke

Anna Backman

Doktorand
K6.Neuropsykiatri.Hirvikoski
K6 Kvinnors och barns hälsa

Martin Becker

Postdoktor
K6.Neuropsykiatri.Tammimies
K6 Kvinnors och barns hälsa

Steve Berggren

Avdelningschef, bitr
K6.Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Anna Borg

Anknuten till Forskning
K6.Neuropsykiatri.Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Jacqueline Borg

Projektledare
K8.CPF.Farde/Halldin
K8 Klinisk neurovetenskap

Sven Bölte

Professor/psykolog
K6.Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Elodie Cauvet

Anknuten till Forskning
K6.Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Christer Classon

Christina Coco

Annan grund
K6.Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Medarbetare D-H

Ann-Charlotte Engström

Leg psykolog
+46-(0)704581475
K6.Neuropsykiatri.Falck-Ytter
K6 Kvinnors och barns hälsa

Anna Fridell

Leg. psykolog

Linnea Hamrefors

Annan grund
K6.Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Martina Hedenius

Logoped

Martinas sida vid Uppsala Universitet

Tatja Hirvikoski

Anknuten till Forskning
K6.Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Medarbetare I-L

Johan Isaksson

Anknuten till Forskning
K6.Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Ulf Jonsson

Anknuten till Forskning
K6.Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Angelinn Liljebäck

Anknuten till Forskning
K6.Neuropsykiatri.Falck-Ytter
K6 Kvinnors och barns hälsa

Therese Lindström

Doktorand
K6.Neuropsykiatri.Hirvikoski
K6 Kvinnors och barns hälsa

Johan Lundin Kleberg

Anknuten till Forskning
K8.CPF.Serlachius
K8 Klinisk neurovetenskap

Medarbetare M-Q

Peter Marschik

Annan grund
K6.Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Micaela Meregalli

Forskningsassistent

Lynnea Myers

Doktorand, marie curie
K6.Neuropsykiatri.Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Janina Neufeld

Forskarassistent
K6.Neuropsykiatri.Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa
K6.Neuropsykiatri.Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Isabelle Ocklind

Forskningsassistent
+46-(0)702981992
K6.Neuropsykiatri.Falck-Ytter
K6 Kvinnors och barns hälsa

Anna Pilfalk

Anknuten till Forskning
K6.Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Medarbetare R-Ö

Rouslan Sitnikov

Annan grund
K8.Neuro.Ingvar
K8 Klinisk neurovetenskap

Monica Siqueiros

Doktorand-L
K6.Neuropsykiatri.Falck-Ytter
K6 Kvinnors och barns hälsa
K6.Neuropsykiatri.Falck-Ytter
K6 Kvinnors och barns hälsa

Andrietta Stadin

Kristiina Tammimies

Forskarassistent
K6.Neuropsykiatri.Tammimies
K6 Kvinnors och barns hälsa

Lisa Wilsson

Utbildningssamordnare
K6.Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Eric Zander

Anknuten till Forskning
K6.Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa