Skip to main content

Medarbetare vid KIND

Ledning

Föreståndare

Sven Bölte

Professor/psykolog
08-514 527 01
Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Forskargruppledare

Tatja Hirvikoski

Anknuten till Forskning
Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa
0704581475
Falck-Ytter
K6 Kvinnors och barns hälsa

Kristiina Tammimies

Forskarassistent
Tammimies
K6 Kvinnors och barns hälsa

Sven Bölte

Professor/psykolog
08-514 527 01
Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Medarbetare A-C

Linn Andersson Konke

Anna Backman

Doktorand
Hirvikoski
K6 Kvinnors och barns hälsa

Martin Becker

Anknuten till Forskning
Tammimies
K6 Kvinnors och barns hälsa

Steve Berggren

Avdelningschef, bitr
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Anna Borg

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Jacqueline Borg

Projektledare
Farde/Halldin
K8 Klinisk neurovetenskap

Sven Bölte

Professor/psykolog
08-514 527 01
Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Torkel Carlsson

Doktorand
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Elodie Cauvet

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Christer Classon

Christina Coco

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Medarbetare D-H

Eva Eklöf

Doktorand
Ådén
K6 Kvinnors och barns hälsa

Ann-Charlotte Engström

Leg psykolog
0704581475
Falck-Ytter
K6 Kvinnors och barns hälsa

Anna Fridell

Leg. psykolog

Linnea Hamrefors

Anknuten till Forskning
Falck-Ytter
K6 Kvinnors och barns hälsa

John Hasslinger

Doktorand
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Martina Hedenius

Logoped

Martinas sida vid Uppsala Universitet

Tatja Hirvikoski

Anknuten till Forskning
Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Medarbetare I-L

Johan Isaksson

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Ulf Jonsson

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Angelinn Liljebäck

Anknuten till Forskning
Falck-Ytter
K6 Kvinnors och barns hälsa

Therese Lindström

Doktorand
Hirvikoski
K6 Kvinnors och barns hälsa

Johan Lundin Kleberg

Anknuten till Forskning
Serlachius
K8 Klinisk neurovetenskap

Medarbetare M-Q

Peter B Marschik

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Micaela Meregalli

Forskningsassistent

Lynnea Myers

Doktorand, marie curie
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Janina Neufeld

Forskarassistent
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Isabelle Ocklind

Forskningsassistent
0702981992
Falck-Ytter
K6 Kvinnors och barns hälsa

Anna Pilfalk

Anknuten till Forskning
Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Medarbetare R-Ö

Rouslan Sitnikov

Annan grund
08-517 764 69
Ingvar
K8 Klinisk neurovetenskap

Monica Siqueiros

Doktorand-L
Falck-Ytter
K6 Kvinnors och barns hälsa
Falck-Ytter
K6 Kvinnors och barns hälsa

Andrietta Stadin

Kristiina Tammimies

Forskarassistent
Tammimies
K6 Kvinnors och barns hälsa

Lisa Wilsson

Utbildningssamordnare
08-514 527 05
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Eric Zander

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa