KIND:s ledning och advisory board

KIND har en ledning som styr det dagliga arbetet och ett advisory board som fungerar som rådgivare och stöd bland annat i arbetet med kommunikation och fundraising.

Ledning

Profile image

Sven Bölte

Professor, psykolog, enhetschef enheten för neuropsykiatri vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet
+46852482867
Profile image

Steve Berggren

Anknuten till Forskning
Profile image

Kristiina Tammimies

Genetiker, forskare, PhD, biträdande föreståndare KIND

Advisory board

Från KIND

 • Sven Bölte
 • Steve Berggren
 • Kristiina Tammimies

Från Karolinska Institutet

 • Cecilia Magnusson, professor vid institutionen för global folkhälsa
 • Klas Blomgren, professor och vice prefekt vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Externa rådgivare

 • Alexandra Björnsson
 • Anders Westerholm
 • Anne Kierkegaard
 • Iréne Seth
 • Pelle Törnberg
 • Sabina Sjölander
 • Sophie Dow
 • Stephanie Arnhög

Koopterade

 • Hans-Jacob Bonnier
 • Lisa Halvorsen
SB
Innehållsgranskare:
2024-01-24