Uppdrag och mål på KIND

Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) är ett internationell erkänt kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Hit hör till exempel autismspektrumtillstånd (AST), adhd, språkstörningar (DLD) och intellektuella funktionsnedsättningar (IF).

På KIND arbetar vi med forskning om NPF som leder till utveckling av bättre diagnostik, stöd, information och behandling. Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar till olika yrkesgrupper och verksamheter, bland annat om evidensbaserade metoder. Vi samarbetar och samverkar med andra samhällsaktörer för att sprida kunskap och medvetenhet om NPF. Genom vårt arbete vill vi skapa ett mer inkluderande samhälle och ett bättre liv för personer med NPF och deras anhöriga. 

KIND är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm, med BUP KIND som den kliniska enheten. Organisatoriskt är KIND avdelningen för neuropsykiatri vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa och vid Centrum för Psykiatriforskning. Föreståndare för KIND är professor Sven Bölte, rankad som topp tio bland världens främsta autismforskare. 

KIND startade 2010 och har idag omkring 50 medarbetare; psykologer, läkare, biologer, arbetsterapeuter, biologer, sjuksköterskor, koordinatorer med flera. 

Presentation av KIND

SB
Innehållsgranskare:
2024-03-04