Epidemiologi och interventioner; psykisk hälsa, Substansbruk och Social kontext – Christina Dalmans forskargrupp

Det yttersta syftet med forskningen i vår forskargrupp är tidig intervention och förebyggande av psykisk ohälsa och psykiatriska störningar (inklusive missbruk), genom att förstå risk- och skyddsfaktorer i sammanhanget av den sociala miljön

Medlemmar och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen