Institutionen för klinisk neurovetenskap

Vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) forskar och undervisar vi om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Vi är organiserade i fem avdelningar och undervisar blivande arbetsterapeuter, läkare, optiker, ortoptister, psykologer och psykoterapeuter.

Illustration of hand holding a human brain.

Aktuellt på institutionen

Kalenderhändelser CNS