IHRC - Internationellt referenscentrum för humant papillomvirus

Internationella HPV-referenscentret (IHRC) bekräftar DNA-sekvenser av nyupptäckta HPV-typer, tilldelar HPV-typnummer, förvarar och underhåller referensklonerna, samt distribuerar prover från referensmaterialet för användning inom forskning.

Logo IHRC

Centret etablerades ursprungligen vid German Cancer Research Center i Heidelberg 1985 och drevs under ledning av Dr Ethel-Michele deVilliers fram till 2012. År 2012 överfördes Internationella HPV Referens Centret till Karolinska Institutet, under ledning av Dr. Joakim Dillner.

År 2020 började IHRC aktivt koordinera ett nätverk av nationella HPV-referenslaboratorier från 13 olika länder för att främja snabbare framsteg inom laboratoriestandardisering samt kvalitetssäkring genom samverkan. Exempel på gemensamt arbete inkluderar: en e-manual för HPV-laboratorium, e-lärande resurser, ett gemensamt standardförfarande för att främja kvalitet i HPV-testning genom omtestning av till synes HPV-negativa HSIL och cervixcancer samt utveckling av validerade bioinformatiska metoder för analys av HPV-sekvenser.

En av de mest använda tjänsterna som tillhandahålls av IHRC är extern kvalitetspanel, där centret distribuerar paneler till laboratorier över hela världen för att säkerställa korrekt och internationellt jämförbar DNA-typning och screening av humant papillomvirus.

IHRC medlemmar

Profile image

Joakim Dillner

Professor, chef för IHRC
Profile image

Sara Arroyo Muhr

Forskningssamordnare
Profile image

Carina Eklund

Laboratoriesamordnare
Profile image

Camilla Lagheden

Biomedicinsk Analytiker

Emel Yilmaz

Doktorand

För mer information

Besök gärna HPV Center

Här hittar ni oss

Center för Cervixcancer Eliminering
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, F56
141 86 Huddinge, Sweden

Mejl adress: hpvcenter@ki.se

JD
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-09-28