Sara Nordqvist Kleppe

Sara Nordqvist Kleppe

Databassamordnare
Telefon: +46852483615
Besöksadress: F56 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Centrum för Cervixcancereliminering, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar med Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx), Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (Covid19) och med HPV-vaccinuppföljning.

Forskningsbeskrivning

 • Kvalitetsregisterarbete för Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) och Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (covid19) omfattar exempelvis administrativt arbete som: redovisningar av registrets arbete, handläggningar av ansökningar om datauttag för forskning eller klinisk uppföljning, samt arbete med registrets data i form av datalänkningar, utvärderingar, redaktionellt arbete med texter i årsrapporten.

  Som studiekoordinator och databasadministratör i uppföljningsstudier av HPV-vaccination arbetar jag också med de register- och
  biobanksbaserade långtidsuppföljningarna (10 år) beträffande säkerhet och effektivitet av HPV-vaccinen Gardasil och Gardasil9 (Merck Shape &
 • Dome/ MSD Sweden). Studiedeltagarna följs genom registerlänkningar mot olika hälsodataregister och NKCx. Data om sjukdomar, deltagande i samt resultat av screening mot livmoderhalscancer registreras i en studiedatabas och utvärderas tillsammans med data från Norge, Danmark och Island. I den mån deltagarna har tagit vävnadsprov från livmoderhalsen, vulva eller vagina samlas dessa in och HPV-typas.
  Efter 10 års uppföljning (2006 till 2016) avslutades långtidsuppföljningen av det fyra-valenta vaccinet Gardasil under 2018.
  Uppföljningen av Gardasil9 startade år 2013 och kommer att fortgå till och med år 2023.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Databassamordnare, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-
 • Databassamordnare, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2023-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI