Mehran Ghaderi

Mehran Ghaderi

Anknuten till Forskning
E-postadress: mehran.ghaderi@ki.se
Besöksadress: F56 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Centrum för Cervixcancereliminering, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2018
  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI