Om centrum för eliminering av livmoderhalscancer

Centrumet fokuserar på att öka kunskapsbasen för design och utvärdering av så effektiva strategier för eliminering av livmoderhalscancer som möjligt.

Vi bedriver både basala och translationella studier av tumörviruset Humant Papillomvirus (HPV) och HPV-baserad prevention (screening och vaccination), inkluderande en internationell referenslaboratoriefunktion där vi sekvenserar, dokumenterar och förvarar alla nya Papillomvirus samt designar och utvärderar preventionen i Sverige med ett nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention.

Större EU projekt på centrumet är

  1. utprövning av risk-stratifierad (personlig) cancerscreening (RISCC) samt
  2. HEAP (Human Exposome Assessment Platform) där vi utvecklar en AI-driven dataplattform för att utvärdera det interna och externa exposomets inverkan på hälsa.

Under Coronapandemin kartlade vi SARS-CoV-2s spridning bland sjukvårdspersonal och hur vaccination mot viruset skyddar mot infektion och smittspridning.

Organisation

Profile image

Joakim Dillner

Professor, enhetschef, FoU Chef
Profile image

Helena Andersson

Enhetsadministratör

Anställda och anknutna

JD
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-04-02