Enheten för medicinska njursjukdomar

Långsam försämring av njurfunktionen kan vara en tickande bomb av framtida ohälsa. Då man räknar med att cirka 10 procent av befolkningen har tecken på njursjukdom riskerar denna att bli framtidens folksjukdomar.

Hederserkännande för njurstensforskning.

Hederserkännande för njurstensforskning.

I samband med 13th International Symposium on Urolithiasis, Chiba, Japan, 19-22 juli, hedrades professor emeritus Hans-Göran Tiselius, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, med Life-Time Hororary Award. Det internationella njurstenssymposiet arrangeras vart fjärde år och det var andra gången som International Society of Urolithiasis hedrade en urolog med denna utmärkelse. Motivering: ”in recognition of his outstanding lifetime contributions to the field of urolithiasis research”.

Bifogad bild är tagen i samband med prisutdelningsceremonin och föreställer från vänster professor WG Robertson, editor Urolithiasis, Hans-Göran Tiselius och kongresspresidenten Katsuhito Miyazawa.