Enheten för medicinska njursjukdomar

This page in English

Långsam försämring av njurfunktionen kan vara en tickande bomb av framtida ohälsa. Då man räknar med att cirka 10 procent av befolkningen har tecken på njursjukdom riskerar denna att bli framtidens folksjukdomar.

 

Njurmedicin