Håkan Hult

Anknuten till Forskning
E-postadress: hakan.hult@ki.se
Besöksadress: Baxter Novum, Hälsovägen 7, plan 5, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Med njursjukdomar, 171 77 Stockholm

Om mig

 • *Om mig och min forskning*
  Min forskning är och har varit inriktad på vuxenutbildning, högre
  utbildning och arbetsliv och mer specifikt om motivation och lärande,
  övergången från studier till arbetsliv, lärares och simuleringspedagogers
  (simuleringsinstruktörers) pedagogiska utveckling, medicinsk simulering i
  allmänhet och interprofessionellt lärande vid simulering i synnerhet,
  pedagogiska processer i vården samt lärande i emotionellt svåra
  situationer.
  Jag har varit projektledare för projekt finansierade av Vetenskapsrådet och
  andra finansiärer och medsökande till projekt finansierade av exempelvis
  EU. Jag har under åren publicerat ett 60-tal vetenskapliga publikationer
  och varit huvud- eller bihandledare till fjorton doktorander som har
  disputerat.

Forskningsbeskrivning

 • *Utvalda publikationer*
  *Hult, H *The research process as a metaphor for teaching. In Maliszewski, T.,
  Wojtowicz, W., Zerko, J. Anthology of Social and Behavioural Sciences. Gdansk
  university, 2005.
  Abrandt Dahlgren, M., *Hult, H*., Dahlgren, L.O., Hård af Segerstad, H.,
  Johansson, K. From senior student to novice worker – learning trajectories
  in political science, psychology and mechanical engineering. In Routledge
  handbook of higher education, 2009
  *Hult, H*., Lindblad Fridh, M., Lind Falk, A., Thörne, K. Pedagogical processes
  in health care – an exploratory study of pedagogic work with patients and
  next of kin. Education for health 22(3), 2009.
  Stenfors-Hayes, T., Weurlander, M., Dahlgren, L., *Hult, H*. Medical
  teachers´ professional development – perceived barriers and opportunities.
  Teaching in Higher Education 15(4), 401-410, 2010
  Johannesson, E., Silén, C., Kvist, J., *Hult, H*. Students´ experiences of
  learning manual clinical skills through simulation. Advances in Health
  Sciences Education 18(1), 99-114, 2013
  Lindh Falk, A., *Hult, H*., Hammar, M., Hopwood, N., Abrandt Dahlgren, M. One
  site fits all? A student ward as a learning practice for interprofessional
  development. J Interprof care 27(6), 476-81, 2013
  Sjölin, H., Lindström, V., *Hult, H*., Ringstedt, C., Kurland, L. What an
  ambulance nurse needs to know: a content analysis of curricula in the
  specialist nursing programme in prehospital emergency care. Int Emerg Nurs
  23(2), 127-32, 2015
  Hägg-Martinell, A*., Hult, H*., Henriksson, P., Kiessling, A. Community of
  practice and student interaction at an acute medical ward: An ethnographic
  study. Med Teach 38(8), 793-800, 2016
  Nyström, S., Dahlberg, J., *Hult, H*., Abrandt Dahlgren, M. Enacting
  simulation: A sociomaterial perspective on students´ interprofessional
  collaboration. J Interprof Care 30(4), 441-447, 2016
  Allvin, R., Berndtzon, M., Carlzon, L., Edelbring, S., *Hult, H*., Hultin,
  M., Karlgren, K., Masiello, I., Södersved Källestedt, M-L., Tamás, É.
  Confiden but not theoretically grounded – experienced simulation
  educators´perceptions of their own professional development. Adv Med Educ
  Pract 20(8), 99-108, 2017
  Tamás, É., Södersved Källestedt, M-L., *Hult, H*., Karlgren, K., Allvin,
  R. Closing the Gap – Experienced Simulation Educators Role and Impact on
  Everyday Health care. Journal of Continuing Education in the Health
  Professions 39, 36-41, 2019

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI