Enheten för eliminering av livmoderhalscancer

Vår enhet fokuserar på att öka kunskapsbasen för design och utvärdering av så effektiva strategier för eliminering av livmoderhalscancer som möjligt.