Det Internationella referenscentret för Humant Papillomvirus

Referenscentret bekräftar DNA-sekvenser av nya humant papillomvirus (HPV) -typer efter att hela genomen har klonats. Tilldelar HPV-typnummer, deponerar och upprätthåller referensklonerna, samt distribuerar prover av referensmaterialet för forskning (inom gränsen för vad klonägarens MTA tillåter).

HPV-lab
HPV-labb. Foto: KI

Läs mer om om centret på vår engelska sida.

Kontakt

Joakim Dillner

Professor/FoU-chef
Enheten för Eliminering av Livmoderhalscancer
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Carina Eklund

Laboratoriesamordnare
Enheten för Eliminering av Livmoderhalscancer
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik
JD
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-03-31