HR-avdelningen

HR-avdelningen ska driva det övergripande HR arbetet inom KI, vara konsultativt stöd till organisationen och svara för vissa centrala PA-funktioner.

Vårt uppdrag

HR-avdelningen utgör ett strategiskt och operativt stöd till universitetsledningen och kärnverksamheten och stödjer, rådger, utbildar och normerar i områden som arbetsgivarpolitik, arbetsmiljö och hälsa, kompetensförsörjning och lönehantering. Avdelningen ansvarar också för lokala kollektivavtal, pensions- och försäkringsfrågor för anställda samt verksamhetsövergripande kompetensutveckling för chefer och ledare. 

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Kontaktpersoner

Alla medlemmar i gruppen