Sofia Skyttner

Sofia Skyttner

Säkerhetssamordnare
E-postadress: sofia.skyttner@ki.se
Telefon: +46852486154
Mobiltelefon: +46737121579
Besöksadress: Nobels väg 5, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS FA Säkerhetsenheten, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Strålskyddsexpert KI

  Strålskyddsexpert KI (Strålsäkerhetsmyndigheten)
  Legitimerad sjukhusfysiker (Socialstyrelsen) 


 • Certifierad medicinsk civilingengör (Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik samt Svenska Läkaresällskapet)

  Bästa examensarbete inom Sjukhusfysik (Svensk Förening för Radiofysik)

  MSc Sjukhusfysik (Stockholms Universitet) 

 • MSc Teknisk Fysik (Lunds Tekniska Högskola)

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI