Sofia Skyttner

Sofia Skyttner

Säkerhetssamordnare
E-postadress: sofia.skyttner@ki.se
Telefon: +46852486154
Mobile phone: +46737121579
Besöksadress: Nobels väg 5, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS FA Säkerhetsenheten, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Strålskyddsexpert KI

  Strålskyddsexpert KI (Strålsäkerhetsmyndigheten)
  Legitimerad sjukhusfysiker (Socialstyrelsen)
  Certifierad medicinsk civilingengör (Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik samt Svenska Läkaresällskapet)

  Bästa examensarbete inom Sjukhusfysik (Svensk Förening för Radiofysik)

  MSc Sjukhusfysik (Stockholms Universitet)
  MSc Teknisk Fysik (Lunds Tekniska Högskola)

Anställningar

 • Säkerhetssamordnare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-
 • Säkerhetssamordnare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2020-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI