Jenny Wärnlund

Jenny Wärnlund

HR-Specialist
E-postadress: jenny.warnlund@ki.se
Telefon: +46852486636
Besöksadress: Nobels väg 5, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS HRA Arbetsrätt och arbetsmiljö, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som HR-specialist inom arbetsrätt och förhandling vid
  Förhandlingsenheten med placering vid HR-avdelningen,
  Universitetsförvaltningen. Förhandlingsenheten stödjer HR och chefer på
  institutionerna genom utbildning, kompetensutveckling och stöd och råd i
  specifika ärenden.
  Vid förhandlingsenheten arbetar vi med arbetsrättsliga frågor, frågor som
  gäller villkor i anställningen och sluter nya lokala kollektivavtal.
  Arbetsbrister och den arbetsrättsliga delen av omställningsärenden är
  även det ärenden vi hanterar. Vi arbetar också med lönebildning,
  lönerevision, lönekartläggning och samverkan för delaktighet med våra
  fackliga organisationer.
  Jag och mina kollegor Åsa Agréus och Carolina Ström arbetar som rådgivare
  gentemot institutionerna i ovanstående frågor. Jag är kontaktperson
  gentemot institutionsgrupp Syd och KM.
  Arbetar också med stipendieregler, att samordna omställningsmedel och är
  sekreterare i samverkansrådet på myndighetsnivå.

Anställningar

 • HR-Specialist, Karolinska Institutet, 2024-
 • HR-Specialist, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI