Julia Linder

Julia Linder

HR-Specialist
E-postadress: julia.linder@ki.se
Telefon: +46852486665
Besöksadress: Nobels väg 5, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS HRA Kompetensförsörjning, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Huvudsamordnare för HR:s centrala utbildningar riktat åt KI:s ledning, chefer och HR
  • Digitalisering &
  • ledarskapsutveckling
  • Skräddarsydda organisationsutvecklingsinsatser &
  • förändringsledning
  • KI-övergripande ledarskapsutveckling &
  • chefsstöd
  • Off-boarding &
  • utveckling av hållbart medarbetarskap

   OM MIG
   HR-specialist, Organisational Learning &
  • Development

   Jag driver och ansvarar för Learning &
  • Development kopplat till KIs utbildningar, riktat åt KI’s ledarskap och chefer, vid centrala-HR. Jag
   arbetar bland annat med pedagogisk utveckling och digitalisering av utbildningar. Jag ansvarar också för ett antal kurser riktat åt ledning,
   chefer och HR, tillexempel Ny chef på KI, Grundläggande Introduktionsmodul för KI:s ledning, chefer och Team Leads, och Ny som HR.

   I mitt arbete ingår även förändringsledning samt att delta i strategiska HR-rådet på KI. Där arbetar jag tillsammans med en större grupp specialister, och med KI:s ledarskap, för att undersöka hur vi på bästa sätt kan utveckla våra nuvarande initiativ med målet att behålla vårt långvariga starka arbetsgivarvarumärke och medarbetarrelationer.

   I min roll ansvarar jag för off-boarding på KI. För att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare är det viktig att vara lyhörd för feedback från de som väljer att sluta sin anställning hos oss. För att få denna viktiga feedback har vi både exitenkäter och exitsamtal.

   Utöver detta är jag även drivande inom interna mentorskapsprogram och skuggningsprogram riktat åt chefer och HR, samt nätverk tillsammans med interna och externa LOD partners. Även här satsar jag på att utveckla pedagogiskt material som nås digitalt och ska tillgängliggöras för KI:s
   medarbetare.


   UTBILDNING
   Coach Diploma, Leapfrog AB, Sweden (Nov 2022) Meets ICF training requirements for ACC certification
   Assoc. CIPD, The Chartered Institute of Personnel and Development is a association for Human Resource Management professionals, England (2020)
   BScHons Business and International Relations, Aston University, England (2015)

Anställningar

 • HR-Specialist, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-
 • HR-Specialist, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2020-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI