Ia Gustafsson Wallgren

Ia Gustafsson Wallgren

HR-Specialist
E-postadress: ia.g.wallgren@ki.se
Telefon: +46852487804
Mobiltelefon: +46702512387
Besöksadress: Nobels väg 5, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS HRA Arbetsrätt och arbetsmiljö, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Specialistområden Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA) samt
  Arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning.
  OSA handlar om hur vi som arbetsgivare bygger vår organisatoriska struktur,
  vilka förutsättningar i form av mandat, ansvar, resurser, kommunikation,
  delaktighet mm vi skapar. Det i sin tur ligger till grund för hur vi
  interagerar och samarbetar och hur vi kan göra för att arbeta på ett
  hälsofrämjande, hållbart och effektivt sätt. Jag har intresserat mig för
  OSA-området under hela mitt yrkesliv och när förskriften "Organisatorisk
  och Social arbetsmiljö" togs fram satt jag med i TCO:s arbetsgrupp som
  svarade på arbetsmiljöverkets remissförslag
  Hur arbetar vi hälsofrämjande och hur hanterar och arbetar vi
  med konflikter, svåra samtal, medarbetarsamtal,
  arbetsbelastning, arbetstider mm. Hur skapar vi ett tillitsbaserat ledarskap
  och hur bygger vi tillit i våra verksamheter. Jag utbildar och coachar HR
  och chefer inom detta område och du är alltid välkommen att höra av dig.
  Rehabiliteringsarbetet blir framgångsrikt genom ett förebyggande och
  systematiskt arbete men trots detta uppstår ibland komplicerade situationer
  där jag stöttar och coachar dig som lokal HR eller chef, för att vi ska
  finna en gemensam god lösning för alla berörda.
  Kontakt- och innehållsansvarig för avtal med Avonova Företagshälsa och
  Personalstödet Falck Healthcare.
  */Fil.kand. i beteendevetenskap med huvudämnet psykologi med inriktning mot
  /**/personal, arbete och organisation, PAO-programmet. /**/Examensarbete
  inom området arbetsmiljö och stress (2003)/*
  Personligt ledarskap med konsultativt, Tesis och Ersta sköndal Högskola
  (2006)
  Yogalärarutbildning, Institutet för Medicinsk Yoga, (2006)
  Coachutbildning med ICF-diplomering, Coachcentrum (2007)
  Arbetsmiljöutbildning, Prevent (2010)
  ”Det delegerade arbetsmiljöarbetet”, Zobers arbetsmiljö AB (2017)
  Medlingsutbildning, Medlingscentrum (2018)
  Alkohol, droger och psykisk ohälsa, Ljung &

 • Sjöberg (2018)

Anställningar

 • HR-Specialist, Karolinska Institutet, 2024-
 • HR-Specialist, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI