Ia Gustafsson Wallgren

Ia Gustafsson Wallgren

HR-Specialist
E-postadress: ia.g.wallgren@ki.se
Telefon: +46852487804
Mobiltelefon: +46702512387
Besöksadress: Nobels väg 5, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS HRA Arbetsrätt och arbetsmiljö, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Specialistområden Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA) samt 

 • Arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning.
  OSA handlar om hur vi som arbetsgivare bygger vår organisatoriska struktur,  
 • vilka förutsättningar i form av mandat, ansvar, resurser, kommunikation, delaktighet mm vi skapar. Det i sin tur ligger till grund för hur vi 
 • interagerar och samarbetar och hur vi kan göra för att arbeta på ett
  hälsofrämjande, hållbart och effektivt sätt. Jag har intresserat mig för 
 • OSA-området under hela mitt yrkesliv och när förskriften "Organisatorisk
  och Social arbetsmiljö" togs fram satt jag med i TCO:s arbetsgrupp som svarade på arbetsmiljöverkets remissförslag.

   

 • Hur arbetar vi hälsofrämjande och hur hanterar och arbetar vi med konflikter, svåra samtal, medarbetarsamtal,  

 • arbetsbelastning, arbetstider mm. Hur skapar vi ett tillitsbaserat ledarskap 
 • och hur bygger vi tillit i våra verksamheter.

  Jag utbildar och coachar HR och chefer inom detta område och du är alltid välkommen att höra av dig.

   

 • Rehabiliteringsarbetet blir framgångsrikt genom ett förebyggande och systematiskt arbete men trots detta uppstår ibland komplicerade situationer
  där jag stöttar och coachar dig som lokal HR eller chef, för att vi ska 

 • finna en gemensam god lösning för alla berörda. 
 • Jag är även kontakt- och innehållsansvarig för avtal med Avonova Företagshälsa och Personalstödet Falck Healthcare.

   

 • Sammanfattning

  Fil.kand. i beteendevetenskap med huvudämnet psykologi med inriktning mot personal, arbete och organisation, PAO-programmet. Examensarbete inom området arbetsmiljö och stress (2003)


  Personligt ledarskap med konsultativt, Tesis och Ersta sköndal Högskola 

 • (2006)
  Yogalärarutbildning, Institutet för Medicinsk Yoga, (2006)
  Coachutbildning med ICF-diplomering, Coachcentrum (2007)
  Arbetsmiljöutbildning, Prevent (2010)
  ”Det delegerade arbetsmiljöarbetet”, Zobers arbetsmiljö AB (2017)
  Medlingsutbildning, Medlingscentrum (2018)
  Alkohol, droger och psykisk ohälsa, Ljung &
 • Sjöberg (2018)

Anställningar

 • HR-Specialist, Karolinska Institutet, 2024-
 • HR-Specialist, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI