Kompetensförsörjning

Vi ansvarar för att ge ett strategiskt och operativt stöd till institutionerna när det gäller hela processen att attrahera, rekrytera, introducera samt utveckla och behålla de bästa medarbetarna.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen