Akademiska anställningar

Våra arbetsområden omfattar docenturprövningar, även kanslifunktion till Docenturnämnden, International Staff Services och rekrytering av professorer och lektorer.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen