Patrik Emanuelsson

Patrik Emanuelsson

HR-Specialist
Telefon: +46852486716
Besöksadress: Nobels väg 5, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS HRA Arbetsrätt och arbetsmiljö, 171 77 Stockholm

Om mig

 • HR-specialist med ansvarsområde systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  Huvudsakliga ansvarsområden: 
  * Driva och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet så att
  lagstiftning följs samt medverka till att chefer och medarbetare kan
  verka i en arbetsmiljö som är säker, trygg och jämlik och som främjar hälsa, kreativitet, innovation och
  arbetsglädje.
  * Ge rådgivning, stötta och utbilda chefer, HR-medarbetare samt
  skyddsombud i KI:s systematiska arbetsmiljöarbete, främst avseende
  roller och ansvar i den fysiska arbetsmiljön.
  * Utarbeta och implementera styrande och stödjande arbetsmiljödokument
  samt ta fram och genomföra digitala och fysiska utbildningar och
  workshops självständigt och tillsammans med kollegor. 
  * Initiera och tillsammans med verksamheterna genomföra risk- och
  konsekvensbedömningar. 
  * Tillsammans med kollegor initiera och genomföra olika projekt inom
  arbetsmiljöområdet.
  * Samarbeta med huvudskyddsombuden och kollegor inom arbetsmiljöområdet.
  * Jag är även sekreterare och handläggare i KI:s centrala skyddskommitté, Arbetsmiljönämnden sedan 2021.

  Genomförda större projekt vid KI
  Delprojketledare för KI Satsar friskt 2010. Ett hälsofrämjande
  partsammansatt arbetsmiljöprojekt finansierat av Partsrådet.
  Resultat: KI blir första universitet i Sverige som på ett strukturerat
  sätt implementerar Fysisk aktivitet på recept som en naturlig del i det
  förebyggande och främjande personalvårdande arbetet.
  Projektkoordinator Sverige för ASUKI Step 2012. Koordinering och ledning av
  stegtävling mellan Karolinska Institutet och Arizona State University.
  Samordnare och arbetsgivarrepresentant för projekt Mer sport på campus
  2012-2019. Resultat: två moderna träningslokaler vid Karolinska Institutets
  två huvudcampus, Solna och Flemingsberg.
  Legitimerad sjukgymnast (120 Hp), examen Karolinska Institutet 2000
  Utbildad lärare i idrott, svenska och biologi (180 Hp), examen
  Lärarhögskolan Stockholm 1997
  Utbildad dialogcoach, Personaldialog Stora Sköndal
  Div fördjupningsutbildningar inom träning och sjukgymnastik (SAFE, MovNat,
  Mckenzie, Fysisk aktivitet på recept/FaR)

Forskningsbeskrivning

 • Project coordinator Sweden, ASUKI STEP 2012
  *ASUKI Step pedometer intervention in university staff: rational and design*
  Ainsworth, Barbara E
 • Der Ananian, Cheryl
 • Soroush, Ali
 • Walker, Jenelle

 • Swan, Pamela
 • Poortvliet, Eric
 • Yngve, Agneta
  BMC public health, 15 August 2012, Vol.12, pp.657
  https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/22894138 [1]
  .... A 6 month physical activity intervention in university staff :
  effectiveness and health outcomes – The ASUKI Step Study
  Soroush, Ali
  https://46kib-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/189di62/46KIB_INST_DSP_DS10616/41673
  [1] https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/22894138

Undervisning

 • Ämneslärare i åk 7-9 under 1 år.
  Arbetat som gyminstruktör inom Friskis&
 • Svettis under ca 5 år.
  Diverse utbildningsinsatser i rollen som friskvårdskonsulent vid KI under ca 20 år (ergonomi, fysiks aktivitet, FaR, stress, kost, styrketräning etc etc)
  Utbildat gyminstruktörer vid F&
 • S under ca 3 år.
  Utbildar och administrerar idag chefs- och ledarutbildningar inom Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  Utbildar och administrerar idag arbetsmiljöutbildning för nya skyddsombud vid KI, i samarbete med våra huvudskyddsombud.

Anställningar

 • HR-Specialist, Karolinska Institutet, 2024-
 • HR-Specialist, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-

Examina och utbildning

 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2000
 • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI