Lön och controlling

Vi sköter utbetalningar av löner, stipendier, arvoden m.m. till cirka 6 500 personer/månad. Vi förvaltar även lönesystemet Primula.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen