Arbetsrätt och arbetsmiljö

Vi ansvarar för KI:s förhandlingsverksamhet och det övergripande arbetsmiljöarbetet. Enheten sluter lokala kollektivavtal och ger råd och stöd både i frågor rörande arbetsrätt och arbetsmiljö samt i omställningsfrågor. För allmänna frågor avseende personalärenden och arbetsrätt kan du kontakta någon av HR-specialisterna vid enheten.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen