Reckning som illustrerar olika relationer.

Tema: Relationer, identitet och sexualitet

Familjeband, vänskapsrelationer, kärlek och sexualitet är viktiga för vår identitet och livskvalitet. Att inte känna acceptans för den man är eller att sakna nära relationer är riskfaktorer för ohälsa, visar forskning från Karolinska Institutet.