Centrum för social hållbarhet (CSS)

Centrum för social hållbarhet är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningscentrum som fokuserar på hållbarhet inom och mellan individer, grupper, samhällen, djur och natur. Vi stödjer och utvecklar forskning kring empati, medkänsla, tillit och altruism, på olika nivåer.

Social hållbarhet

Professor Stefan Einhorn berättar om social hållbarhet och bakgrunden till att Centrum för social hållbarhet (CSS) skapades: 

"För att vi ska fungera som individer, på gruppnivå och i samhället krävs medkänsla, tillit och altruism"

WO
Innehållsgranskare:
2024-05-25