Tydliga könsskillnader i psykisk hälsa

Flera psykiska sjukdomar drabbar könen i olika grad. Depression och ångest är till exempel vanligare hos kvinnor, medan män oftare diagnosticeras med missbruk. Autism och adhd diagnostiseras oftare hos pojkar, medan fler flickor diagnostiseras med ätstörningar.

Photo of a man
Ivan Nalvarte, Foto: Anders Lind

Men trots skillnaderna behandlas könen i stor utsträckning likadant, konstaterar Ivan Nalvarte, forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära.

– Vi vet för lite om orsakerna till könsskillnaderna för att kunna anpassa behandlingen bättre. Det behövs mer forskning om det, säger han.

Genetiska skillnader tros vara en del av förklaringen, liksom sociala faktorer kopplade till kön. Kvinnor har till exempel större benägenhet att söka vård för psykiska problem.

Könshormonerna östrogen och testosteron har också betydelse. Risken att drabbas av depression är stor när östrogennivåerna sjunker kraftigt, vilket sker exempelvis efter graviditet och i klimakteriet. I andra fall är könshormonernas påverkan mer oklar.

Text: Sara Nilsson, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 3 2020

Ola Danielsson
2023-09-07