Interna och regionala forskarnätverk

Syftet med de interna och regionala forskarnätverk där KI ingår att inom sina respektive ämnesområden eller motsvarande skapa förutsättningar för forskare att träffas och samverka oavsett geografisk placering och institution. Nätverken samlar både prekliniska och kliniska forskare. Ett antal nätverk erhåller viss central finansiering, men inte alla.

Katarina Sternudd
2023-12-11