EU-samarbetsprojekt vid KI

Karolinska Institutet är en av Sveriges största mottagare av EU-medel med 213 pågående EU-projekt under 2023. De flesta projekten finansieras av det föregående ramprogrammet för forskning, Horisont 2020 (H2020), och det nuvarande programmet Horisont Europa.

Dekorativ bild.
Foto: Pixabay/CC0

Av de 213 projekten är 160 så kallat samarbetsprojekt där KI, tillsammans med ett flertal andra europeiska och internationella organisationer bidrar till projektens resultat. Dessa projekt finansieras av olika delar av EU:s program för forskning.

Tio av projekten koordineras av KI-forskare. Som koordinator ges KI en möjlighet att uppmärksammas internationellt samt i större utsträckning påverka europeiska frågor kring forskning och utbildning på forskarnivå.

KI är Sveriges största mottagare av bidrag från H2020:s och Horisont Europas delprogram för hälsa, där KI under 2023 hade 80 aktiva projekt. Under 2023 medverkade KI i flera projekt inom Innovation Council (EIC), Innovative Medicines Initiative (IMI) respektive EIT Health. KI deltar också i det nya programmet för ett digitalt Europa för att stötta små och medelstora företag med till exempel expertis, möjlighet för testning och validering av nya lösningar för artificiell intelligens (AI) och robotik inom hälso- och sjukvården.

Detaljerad information om EU-projekten

Letar du efter ett specifikt projekt eller forskningsområde? I det här Exceldokumentet hittar du information om projektnamn, projektnummer och kontaktperson på KI. 

Du är också varmt välkommen att kontakta KI:s Grants Office på mejladressen grantsoffice@ki.se

Nyheter och fördjupning