BRECT - Temacentrum för bröstcancer

Det övergripande målet för temacentrum för bröstcancerforskning är att öka vår förståelse för avgörande steg i bröstcancers utveckling och terapi. Forskningen sträcker sig från grundläggande studier med cellinjer, djurmodeller och patientbiopsier till potentiella kliniska studier och kliniska prövningar, med slutmålet att förbättra behandlingen av bröstcancer och förhindra sjukdomsutveckling.

BRECT group picture

Centret har som speciell målsättning att få ny mekanistisk insikt i regleringen av bröstcancers utveckling i prekliniska modeller och i patienter. Fokus är riktat mot viktiga signalvägar i bröstcancerceller, som Hedgehog, Notch och PAK4, signaler i tumörens stromaceller samt signalering mellan cancercellen och stroma.

Den translationella del av programmet kommer att utforska markörer och mekanismer för bröstcancers uppkomst, utveckling och utbredning i djurmodeller, och validera dessa fynd i bröstcancerbiopsier från patienter. De processer som styr återfall i lokal bröstcancer och uppkomst av systemiska metastaser, inklusive analys av cirkulerande tumörceller, kommer att undersökas i djurmodeller, liksom i retrospektivt och prospektivt insamlade biopsier från patienter med bröstcancer.

Centret kommer att fokusera på olika aspekter av migration av tumörceller, tumörers stroma inklusive angiogenes samt faktorer som påverkar tumörtillväxt, och analysera deras betydelse för prognos och utfall av behandling. Målinriktade och skräddarsydda terapeutiska tillämpningar kommer att ytterligare undersökas på grundval av vår kartläggning av tänkbara mål för nya läkemedel.

Ledning och kontakt

Profile image

Johan Hartman

Professor, Director

Theodoros Foukakis

Docent, Co-director
Profile image

Marike Gabrielson

Docent, Co-director

Tania Costa

Vetenskaplig koordinator
Profile image

Helen Eriksson

Administratör

BRECT Steering Committee

Profile image

Renske Altena

Anknuten till Forskning
Profile image

Kamila Czene

Professor
+46852486144
Profile image

Irma Fredriksson

Anknuten till Forskning
Profile image

Ola Larsson

Senior Forskare
+46852481228
Profile image

Fredrik Strand

Anknuten till Forskning
Profile image

Nick Tobin

Adjunkt;Senior Forskare
Erika Rindsjö
2024-05-14