Forskarnätverk på KI

Syftet med forskarnätverken är att inom sina respektive områden skapa förutsättningar för forskare på KI att träffas, samarbeta och lära sig av varandra oavsett geografisk placering eller organisatorisk hemvist. Nätverken samlar både prekliniska och kliniska forskare. Ett antal av våra forskarnätverk erhåller central finansiering, men inte alla. I vissa fall är forskarnätverken regionala eller nationella, men koordineras av forskare på KI.