KI forskningsinkubator - KIRI

Karolinska Institutet ska vara ett banbrytande universitet. Som ett led i detta har kommittén för forskning skapat KI Research Incubator (KIRI), en dynamisk miljö för juniora forskare för att stärka nyskapande och kreativa samarbeten med fokus på tvärvetenskapliga genombrott.


Foto: GettyImages.
KIRI startsida Foto: GettyImages.

Nyheter