KI EndoMet

KI EndoMet - forskarnätverket för endokrinologi metabolism och diabetes, samlar forskare inom dessa viktiga forskningsfält där KI har en stark position både nationellt som internationellt. Nätverkets mål är att genom ett årligt retreat, stimulera vetenskapligt samarbete och kunskapsspridning inom forskningsfälten.

SRP Diabetes – EndoMet – MetEndo Retreat

EndoMet arrangerar årligen ett retreat i Stockholmsområdet tillsammans med Strategiska forskningsprogrammet i diabetes (SRP Diabetes) vid KI, samt MetEndo doktorandprogram. Syftet med retreatet är att stimulera samverkan mellan olika forskargrupper och vara en plattform för forskare där de har möjlighet att presentera och diskutera sin forskning. Genom att erbjuda juniora och seniora forskare en gemensam, fysisk mötesplats där de kan skapa personliga kontakter under informella former, kan EndoMet bidra till ett förbättrat vetenskapligt samarbete och spridning av kunskap. Denna typ av mötesplattform, är svår att ersätta med ett digitalt alternativ.

SRP Diabetes – EndoMet – MetEndo Retreat fungerar som en arena för att få ökad kännedom om lokalt pågående vetenskapliga projekt, metodik och tillgänglig infrastruktur. Ett återkommande vetenskapligt möte av hög kvalitet är viktigt, inte minst då många forskargrupper idag prioriterar större internationella kongresser, vilket gör att kännedom om lokal forskningsaktivitet och metodik riskerar att blir eftersatt.

Vem kan delta på retreatet?

Retreatet är öppet för deltagande för medlemmar i nätverket EndoMet samt PI:s, forskare, postdoktorer, studenter och TA-personal involverade i det Strategiska forskningsprogrammet i diabetes vid Karolinska Institutet samt Umeå universitet (SRP Diabetes).

Hur blir du medlem i EndoMet forskarnätverk?

För att bli medlem i nätverket och ha möjlighet att delta på retreatet, behöver du skicka en intresseanmälan och dina uppgifter till Lena Emtestam

SRP Diabetes – EndoMet – MetEndo Retreat 2023

2023 års retreat (två dagar) planeras till maj 2023. Mer information kommer!

SRP Diabetes – EndoMet – MetEndo Retreat 10 år!

SRP Diabetes – EndoMet – MetEndo Retreat har arrangerats de senaste tio åren, med undantag för år 2020 då det ställdes in på grund av pandemin. I november 2021 firades tioårsjubileum på Vår Gård i Saltsjöbaden. Med totalt 142 st deltagare, 8 sessioner med 31 muntliga presentationer, samt 46 postrar i två entimmes postersessioner, blev det ett mycket uppskattat retreat.

SRP Diabetes informerar om föregående och kommande retreats på ki.se

SRP Diabetes retreat 2021
SRP Diabetes – EndoMet – MetEndo Retreat 2021. Foto: Eva-Marie Wadman

Program SRP Diabetes – EndoMet – MetEndo Retreat 2021 med deltagarlista (eng)

Sammanfattning och feedback från SRP Diabetes – EndoMet – MetEndo Retreat 2021 (eng)

Kontakt

Profile image

Lena Emtestam

Administratör

Styrgrupp 

Profile image

Mats Rudling

Ordförande, Professor
+46852482921
Profile image

Anna Krook

Vice ordförande, Professor
+46852487824
Profile image

Mikael Ryden

Professor/Överläkare
+46852482922

Sara Straniero

Anknuten till Forskning
Profile image

Cecilia Morgantini

Anknuten till Forskning

Marie Björnholm

Senior Forskningsspecialist
Profile image

Rongrong Fan

Senior Forskare