Désirée Lichtenstein

Désirée Lichtenstein

Doktorand
Besöksadress: Widerströmska huset Tomtebodavägen 18 A, plan 3, 17165 Solna
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Ekström Kosidou, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

  • Book chapter: GLOBAL HEALTH EXPERIENTIAL EDUCATION FROM THEORY TO PRACTICE. 2017;p.
    Women’s representation and leadership in global health
    Jackson C; Lichtenstein D; Davis K; Thompson K; Ronsin K; Dhatt R

Anställningar

  • Doktorand, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI