Anna Kågesten

Anna Kågesten

Biträdande Lektor | Docent
E-postadress: anna.kagesten@ki.se
Telefon: +46852482826
Besöksadress: Widerströmska huset Tomtebodavägen 18 A, plan 3, 17165 Solna
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Ekström Kågesten, 171 77 Stockholm

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Biträdande Lektor, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2020-2027

Examina och utbildning

  • Docent, global hälsa, Karolinska Institutet, 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI