Lovisa Hellsten

Lovisa Hellsten

Doktorand
E-postadress: lovisa.hellsten@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset Tomtebodavägen 18 A, plan 3, 17165 Solna
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Ekström Kosidou, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Doktorand, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2022-2025
  • Amanuens, Epidemier och folkhälsa, Institutionen för folkhälsa, Stockholm University, 2021-2022

Examina och utbildning

  • Master, Folkhälsovetenskap, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm University, 2022
  • Bachelor, Statsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholm University, 2020

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI