Helena Nordenstedt

Helena Nordenstedt

Senior Forskare | Docent
Besöksadress: Widerströmska huset Tomtebodavägen 18 A, plan 3, 17165 Solna
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Ekström Nordenstedt, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent och lärare i global hälsa med breda forskningsintressen. Jag har även ett uppdrag som expertkoordinator på KI:s Centrum för hälsokriser inom området hälsosystemsresiliens. Mina forskningsprojekt sträcker sig från att lära sig från erfarenheterna från utbrott av infektionssjukdomar för att förhindra nya utbrott till icke-smittsamma sjukdomar, särskilt hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, med fokus på låginkomstländer.

  Kort om mig:
  - Specialistläkare internmedicin (Danderyds sjukhus, 2016)
  - Docent global hälsa KI (2020)
  - Senior rådgivare och tidigare forskningschef för stitelsen Gapminder. Gapminder startades av Professor Hans Rosling, hans son Ola Rosling och
  svärdotter Anna Rönnlund Rosling i syftet: "Bekämpa förödande okunskap med en faktabaserad världsbild som alla kan förstå".
  - Läkare och tidigare styrelsemedlem för Läkare utan gränser. Arbetat med projekt i Demokratiska republiken Kongo, Liberia och Guinea under det stora ebolautbrottet 2014-15.
  - SIGHT Fellowship 2017-2019 - Global Health Leadership Program
  - Läkarexamen vid Karolinska Institutet 2007. Disputation vid Karolinska Institutet 2007 om orsaker till gastroesofageal refluxsjukdom med Professor Jesper Lagergren som handledare.
  - Efter allmäntjänstgöring, gjorde jag en postdoc 2009-2010 vid Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA med handledning av professor Hashem El-Serag.

Forskningsbeskrivning

 • Min avhandling behandlade riskfaktorer för gastroesofageal reflux (halsbränna och sura uppstötningar). Efter disputationen studerade jag i
  några år riskfaktorer för cancer i matstrupe, magsäck och lever, men sedan 2013 har jag bytt forskningsområde till global hälsa.

  Jag strävar efter att använda samma epidemiologiska rigorösa metoder även inom global hälsa, där bristande datakvalitet är det största hindret. I och med det stora ebolautbrottet i Västafrika där jag arbetade kliniskt för Läkare utan gränser i Liberia och Guinea är jag nu involverad i flera forskningsprojekt om ebola.

  Forskningsområde: Ebola (klinisk handläggning, epidemiologi, påverkan på övrig icke-ebolarelaterad sjukvård, missuppfattningar) global hälsa,
  prevention av kroniska sjukdomar (NCDs) i låginkomstländer, särskilt hjärtkärlsjukdom hos personer som lever med HIV i Uganda.

Undervisning

 • Ansvarig för den valbara interprofessionalla kursen i global hälsa som ges två gånger per år vid KI (sedan 2013).

  Ansvarig för kursen i icke-smittsamma sjukdomar (NCDs) under masterprogrammet i global hälsa (sedan 2016).

  Ansvarig för KI:s MOOC (massive open online course) i global hälsa 2016 på plattformen EdX, med 20 000 registrerade deltagare.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Senior Forskare, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Global hälsa, Karolinska Institutet, 2020
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2007
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI