Anna Nielsen

Anna Nielsen

Anknuten till Forskning
E-postadress: anna.nielsen.1@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset Tomtebodavägen 18 A, plan 3, 17165 Solna
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Ekström Kosidou, 171 77 Stockholm

Artiklar

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2021-2024
  • Amanuens, Epidemier och folkhälsa, Institutionen för folkhälsa, Stockholm University, 2021-2022

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2019
  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2011
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2007
  • Barnmorskeexamen, Karolinska Institutet, 2007
  • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2001
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI