Forskningsnätverk

This page in English

KI:s forskningsnätverks grundläggande uppgift är att inom nätverkens ämnesområden skapa förutsättningar för forskare, doktorander med flera, oavsett geografisk placering och institution, att träffas och samverka inom KI i vetenskapliga frågor.

Nätverken

Nätverk