Forskningsnätverk

This page in English

Syftet med KI:s interna forskningsnätverk är att inom sina respektive ämnesområden eller motsvarande skapa förutsättningar för forskare att träffas och samverka oavsett geografisk placering och institution. Forskningsnätverken samlar både prekliniska och kliniska forskare. Ett antal forskningsnätverk erhåller viss central finansiering, men inte alla. 

Nätverk