Skip to main content

Om sektionen för omvårdnad

Sektionen för omvårdnads verksamhet har sin utgångspunkt i kunskap som främjar hälsa, lindrar lidande, ökar delaktighet och tillgodoser fundamentala vårdbehov. Personcentrerat vårdande och samarbete med andra yrkesgrupper är centralt precis som vår samverkan med olika vårdverksamheter.

Utbildningsverksamheten sker på såväl campus som distans för alla sjuksköterskeprogram på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Forskningsanknytning och interprofessionellt lärande präglar utbildningen. Sektionen har även ett omfattande internationellt studentutbyte. 

Sektionens forskning är profilerad mot patientsäkerhet samt patienters och närståendes delaktighet i vården. I forskningsmiljön på sektionen bidrar forskare till teoriutveckling av huvudområdet omvårdnad, ökad vårdkvalitet och till sjuksköterskeutbildningarnas forskningsanknytning. 

Vision

Vår egen vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och interprofessionell samverkan med vetenskaplig grund i omvårdnad.

Organisation

Sektionen är organiserad i två enheter och har medarbetare inom utbildning, forskning och administration samt adjungerade kliniska adjunkter i samverkan med vårdverksamheten och anknutna lärare och forskare.

Sektionsledning

Ann Langius-Eklöf

Sektionschef
Langius-Eklöf
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kay Sundberg

Bitr/stf sektionschef, Enhetschef Omvårdnad 2
Langius-Eklöf
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Eva Doukkali

Enhetschef Omvårdnad 1
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Ulrica Nilsson

Forsknings- och forskarutbildningsansvarig
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Lina Adham

Ekonomicontroller
08-524 838 44
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Annica Karlsson

Sektionsledningsadministratör och webbredaktör
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Övrig administrativ personal

Hanna Averbo

Enhetsadministratör - Föräldraledig
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Gunnar Criver

AV-tekniker
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Emel Deniz

Enhetsadministratör
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Så är det att arbeta som lärare och universitetsadjunkt på sektionen för omvårdnad

Adresser

Besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23, uppgång C
141 52 Huddinge

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad
Box 23 300
141 83 Huddinge

Leveransadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23B
141 52 Huddinge

Fakturahantering med obligatorisk referenskod (ZZH1xxxxxx)

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL: 0088:7350043510008

Se alternativ för fakturahantering på Karolinska Institutet

Broschyr

Medarbetare