Om sektionen för omvårdnad

Sektionen för omvårdnads verksamhet har sin utgångspunkt i kunskap som främjar hälsa, lindrar lidande, ökar delaktighet och tillgodoser fundamentala vårdbehov. Personcentrerat vårdande och samarbete med andra yrkesgrupper är centralt precis som vår samverkan med olika vårdverksamheter.

Utbildningsverksamheten sker på såväl campus som distans för alla sjuksköterskeprogram på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Forskningsanknytning och interprofessionellt lärande präglar utbildningen. Sektionen har även ett omfattande internationellt studentutbyte. 

Sektionens forskning är profilerad mot patientsäkerhet samt patienters och närståendes delaktighet i vården. I forskningsmiljön på sektionen bidrar forskare till teoriutveckling av huvudområdet omvårdnad, ökad vårdkvalitet och till sjuksköterskeutbildningarnas forskningsanknytning. 

Vision

Vår egen vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och interprofessionell samverkan med vetenskaplig grund i omvårdnad.

Organisation

Sektionen är organiserad i två enheter och har medarbetare inom utbildning, forskning och administration samt adjungerade kliniska adjunkter i samverkan med vårdverksamheten och anknutna lärare och forskare.

Sektionsledning

Lars E Eriksson

Tf. sektionschef, forskning- och forskarutbildningsansvarig
Omvårdnad
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Ann Langius-Eklöf

Tf. biträdande/ställförträdande sektionschef
Langius-Eklöf
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kay Sundberg

Tf. biträdande/ställförträdande sektionschef
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Carin Ullman

Representant NVS institutionsledning
08-524 83670
Central Ledningsadministration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Nina Gårevik

Enhetschef Omvårdnad 1
08-524 83710
Omvårdnad
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Mathilde Hedlund Lindberg

Enhetschef Omvårdnad 2
Omvårdnad
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Ewa Stenwall

Ordförande Kvalitetsrådet
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

James Bangura

Ekonomicontroller
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Annica Karlsson

Sektionsledningsadministratör och webbredaktör
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Övrig administrativ personal

Hanna Averbo

Enhetsadministratör
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Elisabeth Uddheden

Enhetsadministratör (vik)
Ledningsstöd
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Gunnar Criver

AV-tekniker
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Så är det att arbeta som lärare och universitetsadjunkt på sektionen för omvårdnad

Adresser

Besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23, uppgång C
141 52 Huddinge

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad
Box 23 300
141 83 Huddinge

Leveransadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23B
141 52 Huddinge

Fakturahantering med obligatorisk referenskod (ZZH1xxxxxx)

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL: 0088:7350043510008

Se alternativ för fakturahantering på Karolinska Institutet

Beskrivning av huvudområdet omvårdnad

Broschyr om sektionen

Medarbetare