Om avdelningen för omvårdnad

Avdelningen för omvårdnads verksamhet har sin utgångspunkt i kunskap som främjar hälsa, lindrar lidande, ökar delaktighet och tillgodoser fundamentala vårdbehov. Personcentrerat vårdande och samarbete med andra yrkesgrupper är centralt precis som vår samverkan med olika vårdverksamheter.

Utbildningsverksamheten sker på såväl campus som distans för alla sjuksköterskeprogram på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Forskningsanknytning och interprofessionellt lärande präglar utbildningen. Avdelningen har även ett omfattande internationellt studentutbyte. 

Avdelningens forskning är profilerad mot patientsäkerhet samt patienters och närståendes delaktighet i vården. I forskningsmiljön på sektionen bidrar forskare till teoriutveckling av huvudområdet omvårdnad, ökad vårdkvalitet och till sjuksköterskeutbildningarnas forskningsanknytning. 

Vision

Vår egen vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och interprofessionell samverkan med vetenskaplig grund i omvårdnad.

Organisation

Avdelningens medarbetare inom utbildning, forskning och administration är organiserade i fem enheter och sju forskargrupper. Utöver anställda tillkommer adjungerade kliniska adjunkter i samverkan med vårdverksamheten, samt anknutna lärare och forskare.

Avdelningens ledning

Profile image

Per Ekstrand

Avdelningschef
+46852483631
Profile image

Lars E Eriksson

Bitr/stf avdelningschef, inriktning forskning- och forskarutbildning
Profile image

Susanne Andermo

Bitr/stf avdelningschef, inriktning utbildning
Profile image

Åsa Burström

Enhetschef
+46852483703
Profile image

Åsa Craftman

Enhetschef
+46852483824
Profile image

Nana Waldréus

Enhetschef

Marie Aho Huotari

Ekonomicontroller
Profile image

Annica Karlsson

Avdelningssamordnare ledningsstöd och webbredaktör

Administrativ personal

Kontakta någon av oss inom ledningsstöd via vårt gemensamma funktionskonto: omvardnad@nvs.ki.se

Hanna Averbo

Enhetsadministratör
+46852483711
Profile image

Gunnar Criver

AV-tekniker

Så är det att arbeta som lärare och universitetsadjunkt på avdelningen för omvårdnad

Avdelningens representation i KI:s pedagogiska akademi

Karolinska Institutets Pedagogiska akademi består av lärare som visat skicklighet utöver det vanliga inom undervisning och lärande vid KI. Avdelningen för omvårdnad har fyra ledamöter som presenteras nedan och som Du är välkommen att kontakta för att diskutera pedagogiska frågor.

Läs mer om Pedagogiska akademin.

Profile image

Eva Broberger

Anknuten till Undervisning/Handledning
Profile image

Veronica Lindström

Anknuten till Forskning
Profile image

Anna Carin Wahlberg

Universitetslektor

Adresser

Besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23, uppgång C
141 52 Huddinge

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad
Box 23 300
141 83 Huddinge

Leveransadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23B
141 52 Huddinge

Fakturahantering med obligatorisk referenskod (ZZH1xxxxxx)

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL: 0088:7350043510008

Se alternativ för fakturahantering på Karolinska Institutet

Beskrivning av huvudområdet omvårdnad

Broschyr om avdelningen

Medarbetare

AK
Innehållsgranskare:
Annica Karlsson
2024-03-25