Eva Broberger

Eva Broberger

Anknuten till Undervisning/Handledning
E-postadress: eva.broberger@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 4, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad sjuksköterska med specialisering inom onkologisk vård
  och har en magisterexamen i vårdpedagogik. Jag har arbetat med
  sjuksköterskeutbildning på grund– och avancerad nivå sedan 1981 och
  även haft flera olika pedagogiska ledarskapsuppdrag. Mellan åren 2012-2021
  var jag programdirektor för sjuksköterskeutbildningen. Min undervisning är
  främst inom sjuksköterskeprogrammet men även inom specialistutbildningarna
  för sjuksköterskor. Mina specifika intresseområden är professionell
  kompetens och interprofessionell teamsamverkan. Sedan 2015 har jag ett
  uppdrag från styrelsen för utbildning som interprofessionell samordnare
  för KIs utbildningar. Min forskning är inriktad mot omvårdnad av patienter
  med cancersjukdomar och på senare år har jag även alltmer intresserat mig
  för pedagogisk forskning inriktad mot studentens lärande och professionella
  utveckling.
  * Sjuksköterskeexamen med inriktning onkologisk vård 1977
  * Magisterexamen i vårdpedagogik 1996
  * Medicine doktorsexamen 2007

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning inom onkologisk omvårdnad är främst inriktad mot patienters
  symtomupplevelser och livskvalitet samt interventioner för att bedöma och
  tillgodose vård- och omvårdnadsbehov inom avancerad hemsjukvård.
  Forskningen inom medicinsk pedagogik handlar om studentens lärande med fokus
  på:
  * undervisning och examination av professionell kompetens med hjälp av
  patientsimuleringar och virtuella patienter
  * metoder och verktyg för att stödja sjuksköterskestudenters
  professionella utveckling och lärande under utbildningen
  * integrerande undervisningsformer
  * sjuksköterske- och läkarstudenters upplevelser och lärande i
  verksamhetsförlagd utbildning samt i känslomässigt svåra situationer
  * interprofessionell teamsamverkan

Undervisning

 • * fil mag vårdpedagogik
  * 30 hp i pedagogiskt och akademiskt ledarskap inklusive individuellt
  mentorskap
  * över 30-års erfarenhet av undervisning, kurs- och programutveckling samt
  handledning och examination av examensarbeten på kandidat-, magister- och
  masternivå
  * doktorandhandledning
  * mångårigt pedagogiskt ledarskapsuppdrag som programansvarig,
  studierektor, utbildningsansvarig och enhetschef
  * lärarrepresentant styrelsen för utbildning 2008-2011
  * programdirektor sjuksköterskeprogrammet 2012-2021
  * ledamot KI:s pedagogiska akademi 2014
  * forskning med pedagogisk inriktning

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-2024

Examina och utbildning

 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI