Åsa Burström

Åsa Burström

Biträdande Lektor | Assisterande Lektor
E-postadress: asa.burstrom@ki.se
Telefon: +46852483703
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 3, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Mitt huvudsakliga arbete är som biträdande lektor och enhetschef vid avdelningen för 


 • omvårdnad (Inst. för NVS), där jag även bedriver forskning och undervisar på sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildningen inom Barn och Ungdom.

   

 • 2018 försvarade jag min avhandling: ”Transition from Child Health Care to Adult Health Care for Adolescents with Congenital Heart Disease”. Min fortsatta forskning har sitt avstamp härifrån. Mitt forskningsintresse handlar om olika aspekter av hälsa hos ungdomar med hjärtsjukdom samt upplevelser hos gravida kvinnor med medfödda hjärtfel. 

 •  

 • Under de senaste decennierna har fokus för all forskning varit att få barn med medfödda hjärtfel (CHD) att överleva till vuxen ålder. Idag har vi tack vare en fantastisk framgång inom forskning och utveckling inom kirurgi, medicin och omvårdnad en majoritet av ungdomar som uppnår vuxen ålder. Vi har en patientgrupp med nya möjligheter och utmaningar då många behöver fortsatta kontroller och vård även i vuxen livet. Under uppväxten behöver ungdomar med hjärtsjukdom få lära sig om sitt hjärtfel, sin behandling och lära sig hantera sin hälsa för att må så bra som möjligt. De behöver kunskap och förståelse för sin hälsa för att kunna vara delaktig i sin vård och göra egna genomtänkta val. Tidigare forskning visar att ungdomar som växer upp med CHD har brister i kunskap om sitt tillstånd, behandling, behov av fortsatt vård och hälsa vilket inkluderar sexuell- och reproduktiv hälsa. Att inte ha kunskap om sexuell- och reproduktiv hälsa kan ha medicinska konsekvenser, men det kan också innebära orelevant oro och rädsla. 

 • Fokus på min forskning är att studera hur vi kan öka ungdomars kunskap om sexuell- och reproduktiv hälsa. Ett annat fokus är upplevelsen av symtom gravida kvinnor med CHD. Eftersom fler unga personer med CHD uppnår reproduktiv ålder behövs mer kunskap om hur de upplever symtom vid graviditet, hur de uppfattas och hanteras. 

Forskningsbeskrivning

 • Jag är med i ett forskningssamarbete med forskare från Högskolan Väst, Trollhättan, Umeå Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset. Forskningsprojektet FREIA-CHD (FeMale Reproductive &

 • Sexual Health Experiences Intervention Adolescents &
 • Adults) inrymmer två forskningsspår
 • ungdomar med hjärtsjukdom och gravida kvinnor med medfödda hjärtfel. 
  1. *Forskningsprojekt som ansvarig projektledare*
   Information och kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa hos ungdomar med
   hjärtsjukdom (FREIA-CHD)
  2. *Deltar som forskare* 

  Upplevelse av symtom hos gravida kvinnor med medfödda hjärtfel (FREIA-CHD). Ansvarig projektledare: Malin Berghammer, Högskolan West. 

 •  

 • Medlem i andra forskargrupper
  Stepstones-Implement, implementering av ett effektivt och hållbart personsentrerat överföringsprogram för ungdomar med medfött hjärtfel och 


 • andra långvariga tillstånd. Ansvarig forskare Ewa-Lena Bratt Göteborgs Universitet samt Markus Saarijärvi Karolinska Institutet

   

Undervisning

 • Har erfarenhet av kursansvar på grund och avancerad nivå på sjuksköterskeprogrammet och handledning av studenter på både grund, avancerad masternivå. Jag undervisar främst inom specialistsjuksköterske programmet Barn- och ungdom. Är examinator i kursen Omvårdnad inom hälsa-ohälsa under adolescensperioden. 

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-
 • Biträdande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI