Veronica Lindström

Veronica Lindström

Anknuten till Forskning | Docent
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 3, 171 77 Stockholm

Om mig

 • ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0003-1386-3203
  Docent i omvårdnad, leg. sjuksköterska. Min forskning utgår primärt
  från Ambulerande omvårdnad som omfattar hälso- och
  sjukvårdsverksamheter som finns utanför etablerade vårdenheter som sjukhus
  och primärvård, mitt fokusområde är inom ambulanssjukvården.
  2017 KLOK priset till akademisk Ambulans
  Priset tilldelas en vårdenhet i i Stockholm som bedöms ha gjort
  berömvärda insatser som stödjer grundutbildningen vid KI inom ett eller
  flera områden Motiveringen var:/ ” Man har på ett föredömligt sätt
  lyckats organisera och implementera ambulanssjukvården som en VFU –arena
  för studenter som på ett spännande och utmanande sätt får integrera
  teori och praktik samt träna och utveckla sina kliniska färdigheter”/
  2017 Docent i Omvårdnad
  2012 Doktorsexamen. Feedback between dispatch centre and ambulance-
  Strengthening the chain of care, Karolinska Institutet
  2001 Magisterexamen, pedagogik inriktning omvårdnad
  1994 Högskoleexamen i Intensivvård
  1988 Sjuksköterskeexamen- legitimerad sjuksköterska

Forskningsbeskrivning

 • Forskning inom prehospital vård omfattar patientens akuta vårdkedja

 • samtalet till 112, ambulanspersonalens bedömning och omhändertagande samt
  det första omhändertagandet på sjukhusens akutmottagning.

Undervisning

 • 2019-2020 Programdirektor (PD) specialistsjuksköterskeprogrammen [1]
  2014- Ledamot KI Pedagogiska Akademi [2]
  [1] https://medarbetare.ki.se/programdirektorer
  [2] https://medarbetare.ki.se/pedagogiska-akademin

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Docent, omvårdnad, Karolinska Institutet, 2017
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk forskning o utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI