Sjuksköterskeutbildning på Karolinska Institutet

Avdelningen för omvårdnad

Avdelningen för omvårdnad vid Karolinska Institutet bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå och forskning i syfte att utveckla framtidens vård och omsorg.  


Foto: annica karlsson