Forskning vid avdelningen för omvårdnad

Avdelningens forskningsprogram strävar mot att vara globalt ledande inom omvårdnadsforskning, bidra till evidensbaserade riktlinjer och nya arbetssätt i hälso- och sjukvården samt stödja utvecklingen av omvårdnad i framtidens vårdmiljö.

Research program model nursing

Omvårdnad i framtidens vårdmiljö innebär att finna lösningar som leder till förbättrad hälsa, ökad patientsäkerhet och hållbarhet samt en högre grad av personcentrerad vård. Fokus för forskningen vid avdelningen för omvårdnad är patientens delaktighet och transiton inom områden så som mHälsa, ambulerande vård, fundamentala vårdbehov och anhörigstöd men sker också via metodutveckling. Forskningen spänner allt från grundforskning till kliniska interventions- och implementeringsstudier.

Professor Yvonne Wengström berättar om hur det är att arbeta som professor på avdelningen för omvårdnad

Forsknings- och forskarutbildningsansvarig

Profile image

Lars E Eriksson

Forsknings- och forskarutbildningsansvarig

Forskarforum

Forskarforum är avdelningen för omvårdnads mötesplats för seminarier om forskning, teoriutveckling och pedagogiska projekt, öppna för alla medarbetare.

Information om forskarforum

Schema för forskarforum

Kontaktpersoner för Forskarforum

Profile image

Kay Sundberg

Ansvarig forskare för forskarforums aktiviteter
+46852483572
Profile image

Annica Karlsson

Administratör forskarforum
AK
Innehållsgranskare:
Annica Karlsson
2024-05-16