Per Ekstrand

Per Ekstrand

Avdelningschef
E-postadress: per.ekstrand@ki.se
Telefon: +46852483631
Mobiltelefon: +46702318441
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag blev legitimerad sjuksköterska 1984 och har erfarenhet av att arbeta i
  olika verksamhetsområden inom kommunal och regional hälso-och sjukvård.
  Som sjuksköterska har jag arbetat inom medicinsk sjukvård, primärvård och
  flyktingvård. Jag disputerade i pedagogik 2005 vid Uppsala Universitet och
  utnämndes 2012 till docent i vårdpedagogik vid Mälardalens Universitet
  (MDU).
  Sedan 1994 har jag varit verksam i högskolesektorn och haft olika uppdrag
  inom utbildning, forskning och samverkan. Under flera år arbetade jag som
  adjunkt och lektor vid MDU. Från 2012 har jag haft en anställning som
  lektor i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola (RKH) och under den tiden
  haft olika ledningsuppdrag bland annat som studierektor, programansvarig,
  avdelningschef, prorektor samt kvalitets- och samverkansstrateg. På hösten
  2022 började jag som avdelningschef på avdelningen för omvårdnad vid NVS.
  Filosofie doktorsexamen, Uppsala Universitet, 2005
  Filosofie magisterexamen i pedagogik med inriktning vårdpedagogik,
  Lärarhögskolan Stockholm, 1997
  Vårdlärarexamen, Lärarhögskolan, Stockholm, 1993
  Sjuksköterskeexamen, Vårdhögskolan, Västerås, 1984

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning rör sig i skärningspunkten mellan omvårdnad och pedagogik.
  Teoretiskt har jag fördjupat mig i genus- och intersektionella perspektiv
  och skrivit några lärobokskapitel som tangerar dessa områden. Jag är
  intresserad av forskningsfrågor som rör förändringar i vårdutbildningar
  och inom vårdens organisationer. Hur påverkar dessa förändringar vården
  av patienterna, möten med anhöriga och vårdpersonal. Jag har handlett
  några doktorander som har varit verksamma inom psykiatriska vårdkontexter
  och pedagogik fram till deras disputation. Styrkor inom forskningsmetoder är
  kvalitativa metoder som etnografi, hermeneutik och diskursanalys. Jag har
  även fördjupat mig i forskningsfrågor kring migration,
  etableringsinsatser, hälsa/ohälsa och socialt deltagande bland nyanlända.
  Länk till mina publikationer i Diva:
  http://www.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?query=&
 • language=sv&
 • searchType=RESEARCH&
 • noOfRows=50&
 • sortOrder=dateIssued_sort_desc&
 • sortOrder2=title_sort_asc&
 • onlyFullText=false&
 • sf=all&
 • aq=%5B%5B%7B%22freeText%22%3A%22per+ekstrand%22%7D%5D%5D&
 • aqe=%5B%5D&
 • aq2=%5B%5B%5D%5D&
 • af=%5B%22personName%3A%5C%22Ekstrand%2C+Per%5C%22%22%5D

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI