Utbildning vid avdelningen för omvårdnad

Avdelningen för omvårdnad bedriver merparten av kurserna inom grundutbildning för sjuksköterskor samt specialistutbildningar för sjuksköterskor. Avdelningen ansvarar även för fristående kurser, uppdragsutbildning och forskarutbildningskurser.

Avdelningens mål är att alla studenter som examineras vid Karolinska Institutet har kunskap om huvudområdet omvårdnad, kliniska färdigheter och har ett vetenskapligt förhållningssätt som krävs för att kunna arbeta evidensbaserat samt att kunna arbeta i team, vilket gör just sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor från Karolinska Institutet attraktiva för olika vårdgivare.

Årligen har avdelningen ett 1000-tal studenter i sjuksköterskeprogrammet varav 300 studenter läser på distans. Motsvarande siffra för specialistsjuksköterskeprogrammen (9 av totalt 11 specialistprogram på institutionsnivå) är 600 studenter. Nästan hälften av utbildningen inom sjuksköterskeprogrammet är förlagd till verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Våra kliniska utbildningsplatser finns inom hälso- och sjukvård i Region Stockholm  samt inom kommunernas ansvar för vård och omsorg. I ett samarbete mellan KI och Region Stockholm finns flera Akademiska vårdcentraler (AVC) och ett Akademiskt specialistvårdscentrum där utbildning och forskning bedrivs i nära samverkan. Vidare erbjuds studenter och lärare möjlighet till internationellt utbyte.

Våra utbildningar har forskningsanknytning och genomförs delvis i modern digital miljö och baseras på aktuell pedagogik med fokus på studentcentrerat lärande och flexibilitet. Andra viktiga aspekter är ämnesintegrering och interprofessionellt lärande.

Information för dig som vill bli student vid KI

Mer övergripande studentinformation för studenter på Karolinska Institutet finner du på Studera på Karolinska Institutet

Läs mer om sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen.

Så är det att studera inom grundutbildningen på avdelningen för omvårdnad

Distansutbildning

Karolinska Institutet bedriver sjuksköterskeprogrammet som modifierad distansutbildning med Stockholm som kursort.

Modifierad distansutbildning innebär en kombination av självstudier, träffar på kursorten och webbinarium via nätet (Adobe Connect) etc.

Studierna är pedagogiskt IT baserade och bedrivs till stor del via lärplattformen Canvas. Det betyder att studenten arbetar över internet mot Karolinska Institutets webbplats och lärplattform. För att klara av att ta del av kursens innehåll behövs dator med internetuppkoppling samt grundläggande datorvana t ex. för att hantera ordbehandlingsprogrammet Word, internet och e-post.

Utbytesstudier

Inom sjuksköterskeprogrammet finns möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Att utföra verksamhetsförlagda utbildning eller genomföra en teoretisk kurs i ett annat land är något som ger erfarenheter. Att få uppleva en annan kultur kan vara utvecklande, intressant och lärorikt. Studera utomlands innebär att förkovra sig akademiskt och få insikter och erfarenheter som bidrar till professionell utveckling.

Utbyte för studenter i sjuksköterskeprogrammet

Utbyte för studenter inom specialistsjuksköterskeprogrammen

Så är det att arbeta som lärare på avdelningen för omvårdnad

Så är det att arbeta som lärare och universitetsadjunkt på avdelningen för omvårdnad

Forskarutbildning

Vid avdelningen är ett 20-tal doktorander registrerade.

Återkommande kurser på forskarnivå är följande:

#1873 Livskvalitet som utfallsmått i vårdforskning 3,0 hp

Alla forskarutbildningskurser utannonseras på, och söks via, KIs Kurskatalog omkring den 15 oktober för kurser på VT, och 15 april för kurser på HT.

Så är det att studera inom forskarutbildningen på avdelningen för omvårdnad

Information till dig som är student vid KI

Som student hos oss kan du behöva komma åt information om kurser, praktikplatser, allmänna dokument och blanketter.

Sjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogrammen 

Fristående kurser samt magister/masterprogram

Så är det att arbeta som utbildningshandläggare på sektionen för omvårdnad.

Utbildningsadministratörer Grund- och avancerad nivå

Utbildningsadministratörerna ansvarar för olika kurser, inriktningar och terminer för avdelningens studenter. 

Kontakta Utbildningskansliet för vidare uppgifter till utbildningsadministratörerna.

Utbildningssamordnare Grund- och avancerad nivå

Utbildningssamordnarna hanterar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för avdelningens studenter, samt färdighetsträning på kliniskt träningscenter (KTC). 

Ann-Kristin Berntoft

Utbildningssamordnare
Profile image

Maria Bokedal Langius

Utbildningssamordnare

Emelie Di Censo

Utbildningssamordnare
Profile image

Therese Svanberg

Utbildningssamordnare

Isabella Westergren

Utbildningssamordnare

Forskarutbildning 

Profile image

Lars E Eriksson

Forskning- och forskarutbildningsansvarig
Profile image

Ulrica Nilsson

Biträdande studierektor forskarutbildning NVS

Administration forskarutbildning

Avdelningssamordnare hanterar bland annat processen runt halvtid/licentiatexamen/disputation för avdelningens doktorander.  

Profile image

Annica Karlsson

Avdelningssamordnare ledningsstöd

Föräldralediga och tjänstlediga administratörer

Profile image

Julia Engström Sid

Utbildningssamordnare
Profile image

Kristina Rooth

Utbildningssamordnare
AK
Innehållsgranskare:
Annica Karlsson
2024-03-25