Åsa Craftman

Åsa Craftman

Lektor
E-postadress: asa.craftman@ki.se
Telefon: +46852483824
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 1, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är leg.sjuksköterska och tog examen vid Karolinska Institutet
  2004, har också en socialomsorgsexamen. Har varit verksam i äldreomsorgen
  och har ett stort intresse för människan i sjukdom och hälsa såväl i
  eget boende som vård- och omsorgsboende. Disputerade 2015 med
  avhandlingen Medicine management in municipal home care: delegating,
  administrating and receiving [1]. Är representant för omvårdnad i
  Läkemedelsverkets Vetenskapliga råd [2].
  Har också följt den tekniska utveckligen i såväl vård som pedagogik
  eftersom jag också undervisar på Sophiahemmet Högskola i
  demensutbildningar på distans för biståndshandläggare, undersköterskor
  och sjuksköterskor. Har nu en postdoktjänst i forskargruppen ICare
  [3] där forskning fokuserar på Interaktion, Informations- och
  kommunikationsteknologi (IKT), Innovation, Intervention och Implementering.
  Jag ingår i projektet, Att leva bättre och längre med cancer: effekter av
  personcentrerad vård med stöd av mobil teknik.
  [1] delegating, administrating and receiving
  [2] https://lakemedelsverket.se/vr
  [3] http://ki.se/nvs/icare

Forskningsbeskrivning

 • Projektet utgår i från att från individen som en resurs i samverkan för
  att förbättra dennes situation och hälsa och utvärderar effekterna av att
  patienter med prostatacancer regelbundet rapporterar symtom och får stöd
  med att hantera dessa. Rapporteringen sker digitaliserat i form av en
  interaktiv app (Interaktor) för smart mobiltelefon eller surfplatta. Via
  appen rapporterar patienterna symtom och besvär regelbundet och
  tillhandahåller egenvårdsråd. Syftet är att utveckla och utvärdera
  effekter av användning av en app för rutinmässig rapportering av symtom
  och stöd för egenvård i kombination med motiverande samtal på
  vårdcentralen utifrån en gemensamt upprättad vårdplan. Hypotesen är att
  interventionen ska leder till mindre symtombörda och bättre livskvalitet,
  samtidigt som vården blir kostnadseffektiv och tidiga återfall kan
  identifieras.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2015
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2004
 • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2004

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI