Ann-Helen Patomella

Ann-Helen Patomella

Lektor/Arbetsterapeut | Docent
Telefon: +46852483726
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi Patomella, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är avdelningschef på Avdelningen för arbetsterapi sedan början på 2020.
  Jag är lektor och docent i arbetsterapi och har en doktorsexamen i
  Medicinsk vetenskap, på Karolinska Institutet. Jag disputerade 2008 med en
  avhandling med titeln: Driving ability among people with stroke, developing
  assessments and exploring the lived experience.
  Min forskning är inom arbetsterapi och handlar främst om att utveckla och
  utvärdera ett preventionsprogram för personer med risk för stroke. Ett
  program som utvecklats för primärvården. Jag har även forskningsprojekt
  som handlar om mobilitet för äldre (ett samarbete med två universitet i
  Sydafrika), personer med kognitiva nedsättningars möjligheter att köra
  bil, instrumentutveckling, samt utmaning och möjligheter med användandet
  av vardagsteknologi.
  Jag har tidigare undervisat och forskat på University of Sydney, Faculty of
  Health Science och har flera internationella samarbeten bla med
  Stellenbosch University i Sydafrika. På fritiden umgås jag med familjen,
  är på landet eller åker skidor.
  2011 Lektor i arbetsterapi
  2020 Docent i arbetsterapi
  1998 Arbetsterapeutexamen
  2002 Magisterexamen i Arbetsterapi
  2008 Doktorsexamen i Medicinsk vetenskap

Forskningsbeskrivning

 • Min pågående forskning fokuserar på prevention av stroke samt äldre och 

 • personer med neurologiska sjukdomars mobilitet i samhället.
  Preventionsprojektet bedrivs i nära samarbete med primärvården i 
 • Stockholm och utvärderar ett nyligen utvecklat program som möjliggör an
  aktiv livsstil och deltagande i hälsofrämjande vardagsaktiviteter. 
 • Mobilitetsprojektet bedrivs in nära samarbete med Stellenbosch University, två universitet i Schweiz (ZHAW och HE-SO) 
 • och fokuserar på mobilitetsbehov hos äldre personer i Sverige, Schweiz och Sydafrika, med ett perspektiv på rättvisa.

Undervisning

 • Jag har lång erfarenhet från att undervisa inom arbetsterapi och relaterade 

 • ämnen. Jag började som adjunkt 2008 och har förrutom min anställning på 
 • KI varit anställd och undervisat på University of Sydney, University of 
 • Malta, Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. Just nu undervisar
  jag främst om vetenskapliga metoder på magisternivå. Jag är kursansvarig för delkurs inom den Europeiska Mastern i arbetsterapi
  (European Master in Occupational Therapy).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Lektor/Arbetsterapeut, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Arbetsterapi, Karolinska Institutet, 2020
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2008
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2002
 • Arbetsterapeutexamen, Karolinska Institutet, 1998

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI